Op 4 september 2021 zongen we samen het Wilhelmus op het kerkplein in Rouveen. Een grote groep hardlopers had het bevrijdingsvuur uit Wageningen gehaald en burgemeester ten Kate heeft het in Rouveen ontstoken. We stonden stil bij 75-jaar bevrijding, het pop-up museum ‘Rouveen in oorlogstijd’ werd geopend en liet waargebeurde verhalen zien uit de bezettingstijd. De film over de Duutsers wordt deze maand ook weer vertoond.

We wisten toen nog niets van de inval in Oekraïne. De woorden die in het monument zijn gegrift krijgen nu, slechts zeven maanden later, nog meer betekenis ‘Vrijheid: koester het, vier het en geef het door’. De Rouveners van toen hebben de mensen, die berooid aankwamen uit het westen, voorzien van tijdelijk onderdak en voedsel. De Rouveners van nu (en vele anderen) brengen voedsel naar het oorlogsgebied rond Oekraïne en zorgen voor onderdak voor de vluchtelingen. Dat zijn goede daden, zorg voor mensen in nood, toen en nu. Dank aan allen die hierin hun verantwoordelijkheid nemen en inzet tonen.

We worden er sterk bij bepaald dat 75 jaar bevrijding geen automatisme is. Het is een zegen waarbij dankbaarheid op zijn plaats is. Als gemeente Staphorst bouwen we aan een tijdelijke woonruimte voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vele vrijwilligers en bedrijven zetten zich belangeloos in, daar zijn we heel blij mee.

Als gemeentebestuur stellen we het ook op prijs dat onze inwoners in brede zin mensen in nood welkom heten en hulp willen bieden. Er is veel nood. Er zijn vele mensen die de zekerheid van ‘een dak boven het hoofd’ missen. Daar zullen we de komende periode ook de schouders onder zetten. En dat kan alleen wanneer we dit samen doen, als raad en college, als ontwikkelaars en bouwers, als inwoners en raden in diverse kernen.

Zoals een betrokken vrijwilliger zei: “Met een warm hart en een koel hoofd zorgen we voor een dak boven ieders hoofd.”

Wethouder Lucas Mulder