Werkwijze van het CWO

Home > Centrum Werk en Ondersteuning > Het CWO > Werkwijze van het CWO

Werkwijze van het CWO

Het Centrum Werk en Ondersteuning Staphorst is een netwerkorganisatie. Dat houdt in dat er geen fysiek loket komt, maar dat er een structuur wordt opgezet waarin organisaties onderling goed samenwerken. Inwoners van de gemeente Staphorst kunnen hun vragen op het terrein van zorg, welzijn, wonen en participatie ook in 2015 nog steeds stellen bij de diverse organisaties die zich met deze terreinen bezighouden óf de vraag rechtstreeks bij het CWO neerleggen. Zie voor contactgegevens het kader links op deze pagina.

Alle ondersteuningsvragen, ook wanneer die bij een andere organisatie binnen het CWO zijn gesteld, komen binnen bij het Kernteam. De coördinator CWO kijkt vervolgens welke organisatie een vraag het beste kan oppakken. Deze professional stelt, samen met de betrokken perso(o)n(en), een ondersteuningsplan op. Dit gebeurt tijdens het zogenoemde keukentafelgesprek.

Soms komt het voor dat er in een huishouden meerdere vragen tegelijk spelen. Dan kan de coördinator CWO besluiten om, samen met de betrokken perso(o)n(en) en professionals, een zogenoemd Multidisciplinair Overleg te organiseren. Daarin wordt een plan van aanpak opgesteld en wordt 1 professional aangewezen die de regisseur voor dat huishouden wordt. Dit is dan ook het aanspreekpunt voor dat huishouden.

Wanneer er in dat huishouden ook kinderen zijn, wordt samen met het CJG bekeken welke organisatie als regisseur op kan treden. Zo voorkomen we dat zowel het CJG als het CWO met hetzelfde huishouden bezig zijn en er dus niet gewerkt wordt binnen het principe: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

Wanneer een ondersteuningsvraag te specialistisch is voor het CWO, wordt deze vraag neergelegd bij specialisten buiten het CWO.