Samenstelling en structuur

Home > Centrum Werk en Ondersteuning > Het CWO > Samenstelling en structuur

Samenstelling en structuur

Het Centrum Werk en Ondersteuning bestaat uit professionals van diverse organisaties.

Kernteam

Er is een Kernteam, dat wordt aangestuurd door de coördinator CWO. De coördinator is in dienst van de gemeente Staphorst. Het Kernteam houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken en de toedeling van de ondersteuningsvragen die binnenkomen.

Verder bestaat het Kernteam uit: Wmo-consulenten (gemeente), Participatieconsulenten (gemeente), Algemeen Maatschappelijk Werk, wijkverpleegkundigen, een ouderenadviseur (Stichting Welzijn Ouderen) en een cliëntondersteuner van MEE IJsseloevers.

Tweede schil

Daarnaast heeft het CWO een tweede schil, waarin organisaties zitten die op afroep beschikbaar zijn. Zij worden zo nodig ingeschakeld door de coördinator van het CWO. Het Kernteam en de tweede schil komen 1 keer per 2 maanden bij elkaar om elkaar te informeren.

De tweede schil van het CWO bestaat uit: GKB Drenthe, Team VIA/GGd, Woningstichting de Vechthorst, Politie, Vluchtelingenwerk, Mantelzorgondersteuning, Veiligheidshuis IJsselland, RIBW Groep Overijssel, Veilig Thuis IJsselland, Steunpunt Vrijwilligers en Thuiszorginstelingen.