Van 18 september tot en met 5 oktober vinden de jaarlijkse fietscontroles plaats.

De fietsen van verschillende groepen van de basisscholen worden dan beoordeeld met medewerking van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Staphorst.

Leerlingen waarvan de fiets wordt gecontroleerd krijgen van school een brief met informatie en een kaart met punten waarop de fiets wordt nagekeken. Eventuele gebreken aan de fiets kunnen dan tijdig worden verholpen. Er wordt gecontroleerd op 15 punten, van bel tot achterlamp en van zadel tot trappers. De checklist is te vinden op www.vvn.nl/fietscheck(externe link).

Checklist met 15 punten waarop een fiets wordt gecontroleerd.