Van 22 september tot en met 7 oktober vinden de jaarlijkse fietscontroles plaats. De fietsen van verschillende groepen van de basisscholen worden dan beoordeeld met medewerking van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Staphorst.

Leerlingen waarvan de fiets wordt gecontroleerd krijgen van school een brief met informatie en een kaart met punten waarop de fiets wordt nagekeken. Eventuele gebreken aan de fiets kunnen dan tijdig worden verholpen.

Tekening van welke onderdelen van de fiets er worden gecheckt

De kaart met nakijkpunten is ook te vinden op www.vvn.nl/fietscheck(externe link).