Servicenormen schriftelijke contacten

Home > Bestuur > Servicenormen > Servicenormen schriftelijke contacten

Servicenormen schriftelijke contacten

Wanneer u een brief schrijft naar de gemeente of een e-mail stuurt naar de gemeente Staphorst dan mag u van ons verwachten dat wij uw brief of e-mail, die gericht is aan gemeente@staphorst.nl, zorgvuldig en tijdig zullen afhandelen. Daarvoor hebben wij de volgende regels opgesteld.

Wij bevestigen binnen 2 werkdagen schriftelijk de ontvangst van elke brief/e-mail waarop de gemeente actie moet ondernemen. In onze ontvangstbevestiging geven we aan welke afdeling de brief afhandelt.

In 80% van de gevallen is een brief binnen 6 weken beantwoord. Bij 20% van de brieven duurt de afhandeling langer en daar zijn vaak goede redenen voor. Zo kan het zijn dat we voor het beantwoorden van een brief eerst andere instanties om advies moeten vragen. Of er is een besluit nodig van een bestuursorgaan dat pas na enige tijd weer bijeenkomt. Andere mogelijke redenen voor vertraging zijn: de noodzaak tot nader onderzoek of tot hoor en wederhoor van belanghebbenden. Als het niet mogelijk is binnen de afhandelingstermijn te reageren, dan ontvangt u hiervan voor het einde van deze termijn een bericht, waarin wij de oorzaak van de vertraging en de voortgang van uw verzoek aangeven.

Gemeente Staphorst

Vanwege het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend.

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl