Rekenkamercommissie

Home > Bestuur > Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie doet voor de gemeenteraad onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente en het werk van het gemeentebestuur van Staphorst. Hierin ondersteunt deze commissie de gemeenteraad bij zijn controlerende taak.

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst