Portefeuilleverdeling

Home > Bestuur > Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Burgemeester T.C. Segers

 • Algemeen bestuur
 • Wettelijke taken - integriteit en rechtsbescherming
 • Intergemeentelijke en regionale samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel en organisatie
 • Cultuur
 • Burgerparticipatie
 • Evenementen

Wethouder Lucas Mulder (SGP)

 • Ruimtelijke ordening
 • Economie
 • Wonen, sociale leefomgeving
 • Onderwijs
 • Financiën
 • Belastingen - Gegevensbeheer
 • Landbouw, landschap en waterschap
 • Milieu
 • Rijksmonumenten
 • Recreatie en toerisme
 • Gemeentelijke gebouwen

Wethouder Alwin Mussche (CU)

 • Sociaal Domein - Wmo, Jeugdzorg en (Arbeids)participatie
 • Sport
 • Gezondheid
 • Verkeer en vervoer
 • Duurzaamheid
 • Dorps- en wijkraden
 • Bibliotheek
 • Openbare werken
 • Toezicht
 • Inkoop en aanbesteding

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst