Portefeuilleverdeling

Home > Bestuur > Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Burgemeester Jan ten Kate

 • Algemeen bestuur
 • Integriteit en rechtsbescherming
 • Openbare orde en veiligheid
 • Burgerparticipatie
 • Informatiebeveiliging
 • Intergemeentelijke en regionale samenwerking
   

Wethouder Lucas Mulder (SGP)

Eerste locoburgemeester

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Financiën
 • Gegevensbeheer
 • Economie (bedrijventerreinen)
 • Landbouw
 • Milieu
 • Rijksmonumenten
 • Gemeentelijke gebouwen
   

Wethouder Alwin Mussche (CU)

Tweede locoburgemeester

 • Energie en klimaat
 • Sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg en (arbeids)participatie)
 • Gezondheid
 • Afval
 • Bibliotheek
 • Cultuur
 • Inkoop en aanbesteding
 • Dorps- en wijkraden
 • Openbare werken
 • Groen en landschap
   

Wethouder Herriët Brinkman (CDA)

Derde locoburgemeester

 • Toezicht en handhaving
 • Wet open overheid
 • Onderwijs
 • Personeel en organisatie
 • Recreatie en toerisme
 • Economie (bedrijven in de dorpen)
 • Verkeer en vervoer
 • Evenementen
 • Sport
   

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken