Nieuwe burgemeester

Home > Bestuur > Nieuwe burgemeester

Nieuwe burgemeester

13 sollicitanten willen burgemeester van Staphorst worden

13 personen hebben bij Commissaris van de Koning Heidema hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Staphorst. Tussen de sollicitanten bevinden zich 2 vrouwen en 11 mannen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 33 en 63 jaar, 8 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, 5 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond. Ook de afkomst naar politieke kleur laat een grote diversiteit zien.

De komende tijd staat voor de Commissaris van de Koning in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal hij met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken. Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Staphorst bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De minister bereidt het Koninklijk Besluit voor, waarbij de burgemeester wordt benoemd. Staphorst verwacht zijn nieuwe burgemeester in mei 2021.

Profielschets nieuwe burgemeester

In oktober riepen we inwoners op hun mening te geven via een online enquête voor het profiel van de nieuwe burgemeester. We ontvingen bijna 800 reacties. Deze reacties van inwoners samen met de inbreng van diverse externen heeft de vertrouwenscommissie waardevolle informatie gegeven om een profielschets voor de nieuwe burgemeester op te stellen. Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2020 heeft de gemeenteraad het profiel definitief vastgesteld en overgedragen aan de commissaris van de Koning.

Profielschets downloaden (pdf, 1,63 mb)

Meer informatie:

De beste burgemeester voor gemeente Staphorst

Te downloaden:

Gemeente Staphorst

Vanwege het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend.

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl