Leden college van BenW

Home > Bestuur > Leden college van BenW

Leden college van BenW

Het College van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Eén van de taken is het voorbereiden en uitvoeren van raadsbesluiten. Daarnaast is het college eerstverantwoordelijk voor de financiën van de gemeente.

Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid. Besluiten worden alleen genomen met meerderheid van stemmen. Het college vergadert iedere dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

drs. T.C. Segers MBA

T.C. Segers MBA
contactgegevens en taken drs. T.C. Segers MBA
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer(0522) 46 74 00
E-mailadrestc.segers@staphorst.nl
Websitehttp://www.twitter.com/tcsegers
Taken
 • Algemeen bestuur
 • Wettelijke taken - integriteit en rechtsbescherming
 • Intergemeentelijke en regionale samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel en organisatie
 • Cultuur
 • Burgerparticipatie
 • Evenementen

ing. L. Mulder

L. Mulder
contactgegevens en taken ing. L. Mulder
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0522) 46 74 00
E-mailadresl.mulder@staphorst.nl
Websitehttps://twitter.com/lucas_mulder
Taken
 • Ruimtelijke ordening
 • Economie
 • Wonen, sociale leefomgeving
 • Onderwijs
 • Financiën
 • Belastingen - Gegevensbeheer
 • Landbouw, landschap en waterschap
 • Milieu
 • Rijksmonumenten
 • Recreatie en toerisme
 • Gemeentelijke gebouwen
Politieke partijSGP

mr. A. Mussche

A. Mussche
contactgegevens en taken mr. A. Mussche
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0522) 46 74 00
E-mailadresa.mussche@staphorst.nl
Websitehttps://twitter.com/alwinmussche
Taken
 • Sociaal Domein - Wmo, Jeugdzorg en (Arbeids)participatie
 • Sport
 • Gezondheid
 • Verkeer en vervoer
 • Duurzaamheid
 • Dorps- en wijkraden
 • Bibliotheek
 • Openbare werken
 • Toezicht
 • Inkoop en aanbesteding
Politieke partijChristenUnie

P.F.G. Rossen MPM

P.F.G. Rossen MPM
contactgegevens en taken P.F.G. Rossen MPM
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer(0522) 46 74 00
E-mailadresp.rossen@staphorst.nl
Websitehttp://www.twitter.com/PatrickRossen

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst