Vergaderingen en activiteiten

Home > Bestuur > Jongerenraad > Vergaderingen en activiteiten

Vergaderingen en activiteiten

De Jongerenraad zal ongeveer zes keer per jaar bij elkaar komen in het gemeentehuis van Staphorst (afhankelijk van de groepsgrootte in de raadszaal of in een andere ruimte). Afhankelijk van het aantal onderwerpen dat er speelt, kan er een extra avond ingepland worden. In principe hebben de bijeenkomsten een openbaar karakter. Tijdens de bijeenkomsten wordt er besproken wat er aan (actuele) zaken leeft onder jongeren. Ook worden onderwerpen besproken die zijn aangedragen door het college of de raad.

Activiteiten van de Jongerenraad

Naast de bovengenoemde vergaderingen organiseert de Jongerenraad verschillende activiteiten.

Bijeenkomst jongeren

Minimaal één keer per jaar organiseert de Jongerenraad een activiteit met als doelstelling jongeren te informeren en te betrekken bij gemeentelijk beleid.

Excursies

Eén keer per jaar zal de Jongerenraad op excursie gaan. Deze excursie heeft betrekking op een dan actueel onderwerp of op een algemeen relevant onderwerp.

Te gast bij de raad

Een keer per maand kunnen een of meerdere jongeren te gast zijn bij de raad. Dit kunnen jongeren zijn die in de Jongerenraad zitten, of belangstellende jongeren zich hebben aangemeld. Zij worden voor de raadsvergadering ontvangen door de griffier of een raadslid en krijgen informatie over de gang van zaken en de te behandelen onderwerpen.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken