Klankbordgroep en ambtelijke contactpersoon

Home > Bestuur > Jongerenraad > Klankbordgroep en ambtelijke contactpersoon

Klankbordgroep en ambtelijke contactpersoon

Uitgangspunt is dat de Jongerenraad zoveel mogelijk zelfstandig functioneert. Daarnaast kan de Jongerenraad terugvallen op een klankbordgroep en een ambtelijke contactpersoon.

Klankbordgroep

De klankbordgroep wordt gevormd door een daartoe uit de gemeenteraad van Staphorst gekozen groep van minimaal vier vertegenwoordigers uit verschillende fracties, die de Jongerenraad (op afstand) begeleidt. De klankbordgroep neemt niet het voortouw - dat moeten de jongeren zelf doen - maar kan wel adviseren. De klankbordgroep heeft een controlerende rol, benoemt en ontslaat de leden van de Jongerenraad en houdt daarbij rekening met de gewenste verscheidenheid van de Jongerenraad. Betrokkenheid van de klankbordgroep met de Jongerenraad is niet politiek getint. De klankbordgroep brengt namens de gemeenteraad verslag uit aan de Jongerenraad wat met hun advies is gedaan en de motivatie hiertoe. De klankbordgroep bestaat uit de raadsleden Genevive Compagner, Roelof Slager, Fabian de Wee en Meilof Troost.

Ambtelijke contactpersoon

De gemeente Staphorst zorgt voor een ambtelijke contactpersoon voor de Jongerenraad die de (on)gevraagde adviezen ontvangt voor het college of de gemeenteraad, vragen uitzet namens het college of de gemeenteraad danwel de ambtelijke organisatie en hierover communiceert met de Jongerenraad of een vertegenwoordiger hiervan. De ambtelijke contactpersoon brengt de Jongerenraad mede onder de aandacht van de ambtelijke organisatie, zodat de Jongerenraad in een vroegtijdig stadium van beleidsvorming betrokken kan worden bij het beleid van de gemeente.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken