Wat is een gemeente?

Home > Bestuur > Hoe werkt de gemeente? > Wat is een gemeente?

Wat is een gemeente?

De gemeente houdt zich bezig met zaken die rechtstreeks en uitsluitend van belang zijn voor de eigen inwoners. De gemeente is, na de Rijksoverheid en de Nederlandse provincies, de derde bestuurslaag in het Nederlandse staatsbestel.

In alle Nederlandse gemeenten wordt een aantal landelijke regels, bijvoorbeeld op het gebied van uitkeringen, milieuwetgeving, burgerlijke stand en dergelijke, op eenzelfde manier toegepast. Dit wordt medebewind genoemd.

Tegenover medebewind staat het begrip autonomie. Hiermee wordt de bevoegdheid van een gemeentebestuur aangeduid om zaken die de eigen huishouding van de gemeente betreffen te regelen. Er zijn wel enkele grenzen door de wetgever aangegeven. Zo mag een gemeente niet het rijksbeleid doorkruisen of wettelijke voorschriften overtreden.

Al geruime tijd hevelt de rijksoverheid bepaalde taken en bevoegdheden over naar de gemeenten. Deze decentralisatie moet gemeenten meer armslag en verantwoordelijkheden geven. Vaak krijgen gemeenten veel ruimte om deze taken naar eigen inzicht uit te voeren, maar soms ook legt het Rijk specifieke richtlijnen voor de uitvoering op.