Wat doet de gemeente?

Home > Bestuur > Hoe werkt de gemeente? > Wat doet de gemeente?

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft heel veel verschillende taken. Zo zorgt de gemeente voor het openbaar onderwijs en voor het onderhoud van schoolgebouwen. De gemeente zorgt voor voldoende en goede huizen. Ze beslist waar huizen mogen worden gebouwd en wat voor soort huizen dat mogen zijn. De gemeente moet ook het verkeer regelen: bepalen waar fietspaden en stoplichten komen. Verder heeft de gemeente taken op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en milieu. En ze moet de openbare orde handhaven. Tenslotte zorgt de gemeente voor cultuur, sport, recreatie en welzijn. Zo kan ze geld geven aan een muziekkorps of een voetbalclub. Of juist extra geld uitgeven voor inburgeringcursussen voor migranten.

Hoe komt de gemeente aan haar geld?

Om dit allemaal uit te voeren heeft de gemeente geld nodig. Het meeste geld, ongeveer 90% krijgt ze uit het Gemeentefonds van het Rijk. De resterende 10% is afkomstig van de eigen inwoners. U betaalt bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting en reinigingsrechten. En u betaalt de kosten van een trouwboekje of een paspoort.

Wat is de plaats van de gemeente?

De gemeente kan niet over alles zelf beslissen. Veel zaken regelt de provincie of het Rijk. De gemeente moet bijvoorbeeld landelijke wetten, zoals de Bijstandswet, uitvoeren. En plannen voor woningbouw moeten passen in de grotere plannen van de provincie. Ook moet de provincie de jaarlijkse begroting van de gemeente goedkeuren.

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst