Begrippenlijst

Home > Bestuur > Hoe werkt de gemeente? > Begrippenlijst

Begrippenlijst

ambtenaar:

werknemer in dienst van de gemeente.

begroting:

plan voor alle inkomsten en uitgaven voor het komende jaar.

burgemeester:

voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad. De burgemeester is tevens verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

college van BenW:

BenW is de afkorting van 'burgemeester en wethouders'. Het college van BenW vormt het bestuur van de gemeente.

fractie:

alle raadsleden van één politieke partij.

gemeenteraad:

alle gemeenteraadsleden bij elkaar. De gemeenteraad controleert of het college van BenW zijn bestuurlijke taken goed uitvoert.

hoorzitting:

bijeenkomst waarop de gemeente informatie geeft en de burgers hun mening kunnen geven over een bepaald plan.

interactieve beleidsvorming:

ontwikkeling van plannen waarbij burgers vanaf het begin worden betrokken.

politieke partij:

vereniging van mensen die over allerlei politieke onderwerpen ongeveer hetzelfde denken.

verkiezingsprogramma:

stuk waarin de plannen van een politieke partij voor de komende vier jaren staan.

wethouder:

lid van het college en BenW. Een wethouder houdt zich bezig met een bepaald onderwerp.

Gemeente Staphorst

Vanwege het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend.

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl