College van B&W

Home > Bestuur > College van B&W

College van B&W

Icoon burgemeester

Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Eén van de taken is het voorbereiden en uitvoeren van raadsbesluiten. Daarnaast is het college eerstverantwoordelijk voor de financiën van de gemeente.

Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid. Besluiten worden alleen genomen met meerderheid van stemmen. De vergaderingen van het college zijn niet openbaar.

College gemeente Staphorst