College van BenW

Home > Bestuur > College van BenW

College van BenW

Wethouder Brinkman, wethouder Mussche, burgemeester Ten Kate, wethouder Mulder en gemeentesecretaris Kragting.

Het College van Burgemeester en Wethouders (BenW) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Eén van de taken is het voorbereiden en uitvoeren van raadsbesluiten. Daarnaast is het college eerstverantwoordelijk voor de financiën van de gemeente. Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid. Besluiten worden alleen genomen met meerderheid van stemmen. De vergaderingen van het college zijn niet openbaar.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken