Bodemkwaliteitskaart

Home > Bestuur > Bodembeleid gemeente Staphorst > Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart

Met de regionale bodemkwaliteitskaart is de achtergrondbodemkwaliteit voor de IJssellandse gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland) en Waterschap Groot Salland en Waterschap Velt en Vecht in kaart gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van alle bekende bodeminformatie uit het gemeentelijk archieven en zijn aanvullende bodemonderzoeken uitgevoerd.

De kaart is opgesteld conform de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. De bodemkwaliteitskaart bestaat uit 3 onderdelen: een kaart met deelgebieden en uitgesloten locaties, een ontgravingskaart en een toepassingskaart. De ontgravingskaart geeft een overzicht van de actuele diffuse bodemkwaliteit. Op de toepassingskaart zijn de toepassingseisen voor toe te passen grond weergegeven. De toepassingseis wordt bepaald door de actuele bodemkwaliteit en de bodemfunctie. De bodemfunctie is weergegeven op de bodemfunctieklassenkaart en wordt bepaald door het huidig en beoogd toekomstig bodemgebruik.

De bodemkwaliteitskaart maakt onderscheid tussen de boven en ondergrond en kent de onderstaande deelgebieden:

 • Buitengebied
 • Wonen voor 1900
 • Wonen 1900-1945
 • Wonen na 1945
 • Lintbebouwing
 • Kamper binnenstad
 • Industrie
 • Industrieterrein Haatland
 • Vecht
 • Gemeentelijke wegbermen
 • Provinciale wegbermen (BKK TAUW)

De volgende gebieden zijn uitgezonderd van de bodemkwaliteitskaart:

 • de binnenstad van Kampen
 • de oude kern van Hasselt
 • de Rijkswegen inclusief bijbehorende wegbermen
 • spoorgebonden gronden: spoorlijnen en emplacementen, inclusief spoorbermen
 • locaties met, of die verdacht zijn voor, een geval van ernstige bodemverontreiniging (voor wat betreft de ontgravingskaart)
 • gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming (voor wat betreft de ontgravingskaart)
 • waterbodems en buitendijks gebied/waterlichamen (uitgezonderd de uiterwaarden van de Vecht)
 • militaire oefenterreinen, militaire bebouwing en schietbanen (Johannes Post kazerne, Havelte en defensieterrein, Punthorst)
 • boerderij-erven in landelijk gebied
 • categorie-1 werk van Kampen 'Zuiderzeehaven'
   

Te downloaden:

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken