Bodembeleid gemeente Staphorst

Home > Bestuur > Bodembeleid gemeente Staphorst

Bodembeleid gemeente Staphorst

Bodembeleid is landelijk vastgelegd in de Wet Bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit en de Wabo.

De ministeriële vrijstellingsregeling grondverzet en de Woningwet maken het mogelijk om als gemeente vereenvoudigd bodembeleid te kunnen voeren. Wel moet daarvoor een bodemkwaliteitskaart zijn vastgesteld. De vereenvoudigde gemeentelijke procedure voor de bodemtoets bij bouwvergunningen voor de bodemtoets bij grondverzet zijn vastgelegd in de bouwverordening en het bodembeheersplan.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken