Nota Participatiebudget Gemeente Staphorst

Home > Bestuur > Beleidsstukken > Programma 6: Sociaal domein > Nota Participatiebudget Gemeente Staphorst

Nota Participatiebudget Gemeente Staphorst

In de Wet Participatiebudget (WP) is geregeld dat de rijksmiddelen die de gemeenten ontvangen voor re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie, in één budget, het participatiebudget, worden ondergebracht. Gemeenten zouden hierdoor meer ruimte krijgen om op genoemde beleidsterreinen een eigen samenhangende aanpak te ontwikkelen.

De gemeenten kunnen kiezen voor een aanpak waarin ze zich uitsluitend richten op re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie, maar ze kunnen ook kiezen voor een aanpak waarin koppelingen met beleidsterreinen als werk, wonen, welzijn, zorg en onderwijs, worden gelegd. De gemeenten kunnen binnen zekere grenzen zelf bepalen wie ze een aanbod doen en hoe dit aanbod eruit ziet. Voor welke variant ook wordt gekozen, de komst van het participatiebudget is een belangrijke nieuwe ontwikkeling en vraagt om een zorgvuldige aanpak. Met het invoeren van het participatiebudget betreedt de gemeente een nieuw terrein waarin nog veel zaken onzeker zijn. Ook de conjuncturele ontwikkelingen brengen de nodige onzekerheden met zich mee.

In de nota Participatiebudget wordt uiteengezet op welke wijze gemeente Staphorst de invoering van de Wet Participatiebudget aanpakt. Er wordt een beleidskader voor de komende jaren geboden, maar ook een vertaling naar de uitvoeringspraktijk gemaakt.

Te downloaden:

Gemeente Staphorst

Vanwege het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend.

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl