Integraal beleidsplan sociaal domein ‘Iedereen doet mee!’

Home > Bestuur > Beleidsstukken > Programma 6: Sociaal domein > Integraal beleidsplan sociaal domein ‘Iedereen doet mee!’

Integraal beleidsplan sociaal domein ‘Iedereen doet mee!’

In gemeente Staphorst hanteren we een brede definitie van het sociaal domein. Het betreft alle onderdelen die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: gezondheid, sport, cultuur, welzijn, werk, inkomen, ondersteuning, onderwijs, opvoeding en inburgering.

Deze onderdelen staan met elkaar in verbinding. Om die verbinding goed tot uitdrukking te laten komen, zijn we gekomen tot een integraal beleidsplan. Met dit integrale beleidsplan komen we tot één visie die alle bovengenoemde beleidsterreinen overstijgt en die verdere richting geeft aan de ingeslagen weg zoals eerder vastgelegd in afzonderlijke beleidsplannen.

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl