Evenementenbeleid

Evenementenbeleid

In de gemeente Staphorst worden elk jaar tal van evenementen georganiseerd. Dit zorgt voor veel activiteit en levendigheid in de gemeente. Bovendien zijn veel inwoners, ondernemers en verenigingen actief betrokken bij het organiseren van de evenementen. De evenementen zijn vaak gerelateerd aan sport, cultuur en ontspanning/vrije tijd.

Om een aantal redenen is het belangrijk dat deze evenementen goed worden georganiseerd:

  1. Aard, omvang en locatie van het evenement kunnen voor een deel van de inwoners van Staphorst overlast met zich mee brengen. Hoewel een bepaalde mate van activiteit en levendigheid in de directe woonomgeving vanzelfsprekend is, moet de situatie voor zowel deelnemers als omwonenden van een evenement acceptabel zijn. Een goede organisatie kan hiertoe bijdragen.
  2. Evenementen moeten voldoen aan verschillende wet- en regelgeving. Deze regels zijn er niet voor niets, ze hebben een bepaald doel: bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu.
  3. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Vanuit die verantwoordelijkheid ziet hij er op toe dat een evenement de openbare orde en veiligheid niet in gevaar brengt en dat bij een calamiteit de hulpdiensten hun werk goed kunnen doen en er geen onnodige risico's ontstaan.

Uiteraard hebben de organisatoren van een evenement ook belang bij een goede voorbereiding en goed verloop van het evenement. De organisatie is gebaat bij het beperken van klachten in de omgeving en tevredenheid van de deelnemers of het publiek.

Te downloaden:

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst