Beweeg- en sportvisie 2020-2024 ‘Staphorst in beweging’

Home > Bestuur > Beleidsstukken > Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en toerisme > Beweeg- en sportvisie 2020-2024 ‘Staphorst in beweging’

Beweeg- en sportvisie 2020-2024 ‘Staphorst in beweging’

De gemeente Staphorst vindt het belangrijk dat alle inwoners in en nabij de eigen woonomgeving voldoende en veilig kunnen bewegen en sporten. Samen werken aan een samenleving waar bewegen en sport bijdraagt aan een beter, actiever en gezonder leven. De nieuwe Beweeg- en sportvisie 2020-2024 ‘Staphorst in beweging’, door de gemeenteraad vastgesteld op 19 mei 2020, sluit aan bij de thema’s van het Nationaal Sportakkoord en is uitgewerkt in een uitvoeringsagenda.

Zie ook de website Staphorst in beweging

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken