Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie

Home > Bestuur > Beleidsstukken > Programma 6: Sociaal domein > Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie

De Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie (SMI) is een vangnetregeling voor die gezinnen die tijdelijk door bepaalde medische of sociale omstandigheden niet in aanmerking komen voor reguliere kinderopvangtoeslag.

De tijdelijke tegemoetkoming wordt verstrekt ten behoeve van de opvang van kind(eren) van de belanghebbende in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd dat zij naar het voortgezet onderwijs gaan.

Het streven is om het gezin in de positie te krijgen dat de ouders weer meedoen aan het arbeidsproces en/of er weer een opvoedingssituatie in het gezin komt die de SMI overbodig maakt.

Gemeente Staphorst

Vanwege het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend.

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl