Beleidsregel subsidieverstrekking Sociaal Cultureel Werk

Home > Bestuur > Beleidsstukken > Programma 6: Sociaal domein > Beleidsregel subsidieverstrekking Sociaal Cultureel Werk

Beleidsregel subsidieverstrekking Sociaal Cultureel Werk

Een b(l)oeiende samenleving! De gemeente Staphorst is een gemeente met een rijke historie en een sterke culturele identiteit. Men geeft er blijkt van een grote gemeenschapszin wat onder meer te merken is aan het bloeiende verenigingsleven. Veel inwoners van de gemeente zetten zich op diverse terreinen in om de samenleving vorm te geven en daar waar mogelijk te verbeteren. De gemeente draagt bij door initiatieven en activiteiten, zowel moreel als ook financieel, te ondersteunen.

Onze samenleving verandert, mede gebaseerd op datgene wat de inwoners zelf van belang achten voor hun leef- en woonomgeving. Ook de ondersteuning is aan verandering onderhevig, zowel aan de vraagzijde als aan de aanbodkant. Om de gemeentelijke ondersteuning en het rendement hiervan zo mogelijk te optimaliseren moet de gemeente de subsidieverstrekking periodiek herijken.

Gemeente Staphorst

Vanwege het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend.

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl