Beleidsplan Participatiewet gemeente Staphorst 2015-2016

Home > Bestuur > Beleidsstukken > Programma 6: Sociaal domein > Beleidsplan Participatiewet gemeente Staphorst 2015-2016

Beleidsplan Participatiewet gemeente Staphorst 2015-2016

Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) samen. De Participatiewet moet mensen die nu nog aan de kant staan, meer kansen geven om mee te doen en waar mogelijk zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Samen met werkgevers en maatschappelijke partners hebben we een gedeelde verantwoordelijkheid om mensen naar werk toe te leiden of op andere wijze te laten participeren in de samenleving.

Te downloaden:

Gemeente Staphorst

Vanwege het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend.

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl