Beleidsnotitie Laaggeletterdheid

Home > Bestuur > Beleidsstukken > Programma 6: Sociaal domein > Beleidsnotitie Laaggeletterdheid

Beleidsnotitie Laaggeletterdheid

In de notitie is vastgelegd hoe de gemeente uitvoering wil geven aan het bestrijden van laaggeletterdheid.

Te downloaden:

Gemeente Staphorst

Vanwege het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend.

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl