Beleidsnotitie Handhaven Wet Werk en Bijstand (WWB)

Home > Bestuur > Beleidsstukken > Programma 6: Sociaal domein > Beleidsnotitie Handhaven Wet Werk en Bijstand (WWB)

Beleidsnotitie Handhaven Wet Werk en Bijstand (WWB)

Handhaving behoort, naast de ondersteuning bij het vinden van werk en het verstrekken van een uitkering tot de basistaken van de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Handhaving draagt bij aan het beperken van onnodige uitkeringskosten, stimuleert mensen om zelf in hun inkomen te gaan voorzien en draagt ook bij aan het behoud van het maatschappelijk draagvlak.

Gemeente Staphorst

Vanwege het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend.

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl