Beleidsnota mantelzorg in Staphorst 2016-2020

Home > Bestuur > Beleidsstukken > Programma 6: Sociaal domein > Beleidsnota mantelzorg in Staphorst 2016-2020

Beleidsnota mantelzorg in Staphorst 2016-2020

Dit beleidsplan vloeit voort uit de Wet maatschappelijke ondersteuning, waarin het belang van de mantelzorgers centraal staat. Op welke wijze de gemeente mantelzorgondersteuning en -waardering de komende jaren gaat vormgeven is hierin opgenomen.

Te downloaden:

Gemeente Staphorst

Vanwege het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend.

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl