Drank- en Horecavergunning

Home > Bestuur > Bekendmakingen

Drank- en Horecavergunning

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzending van de vergunning / vrijstelling / verklaring een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Staphorst. Postbus 2, 7950 AA Staphorst.

Als u van mening bent dat de zaak zo spoedeisend is dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, postbus 10067, 8000 GB Zwolle, vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is alleen mogelijk indien u ook, binnen de genoemde termijn, een bezwaarschrift indient.

Verleende vergunningen/ontheffingen:

Archief

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst