Aanlegvergunning - verleend

Home > Bestuur > Bekendmakingen

Aanlegvergunning - verleend

Tegen onderstaande beslissing kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzending (data tussen haakjes) schriftelijk in beroep gaan bij de rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien onverwijlde spoed het noodzakelijk maakt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres is in beide gevallen: Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Aan deze procedures zijn wel kosten verbonden; nadere informatie over de hoogte van dit griffierecht kunt u bij de griffie van de rechtbank krijgen, tel. (038) 888 44 44. De verleende aanlegvergunning met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage bij de Publieksbalie Grondgebied.

Archief

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst