Voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Kastanjelaan 6a1 te Staphorst’

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Bestemmingsplan > Voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Kastanjelaan 6a1 te Staphorst’

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Kastanjelaan 6a1 te Staphorst’

Dit item is verlopen op 15-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-07-2018
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Staphorst maken bekend dat vanaf woensdag 3 juli 2018 voor een periode van zes weken het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Kastanjelaan 6A1 te Staphorst’ met bijbehorende stukken ter inzage ligt. Het plan voorziet in het bouwen van 38 woningen op het perceel Kastanjelaan 6a1 te Staphorst.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt binnen genoemde termijn voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie Fysieke Leefomgeving, Binnenweg 26, 7951 DE te Staphorst. Hieronder is het plan in pdf-formaat te raadplegen. Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar op: www.ruimtelijkeplannen.nl. De digitale bestanden zijn beschikbaar op: roplannen.gemeentedocumenten.nl

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een inspraakreactie naar voren brengen over het plan bij de gemeenteraad van Staphorst. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar: gemeente Staphorst t.a.v. publieksbalie Fysieke Leefomgeving, postbus 2, 7950 AA Staphorst. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt, tel. (0522) 46 74 00.

Infoavond

Op 12 juli 2018 staat een informatieavond gepland. Tijdens deze bijeenkomst zullen de plannen worden toegelicht. Tevens is er ruimte om vragen te beantwoorden. De bijeenkomst om 19.30 uur en vindt plaats in Hotel Waanders aan de Rijksweg 12 in Staphorst. Belanghebbenden zijn van harte welkom!

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst