Oude Rijksweg 434 mz

Oude Rijksweg 434 mz

Dit item is verlopen op 14-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-06-2020
Soort bekendmaking: overig

Oude Rijksweg 434 mz, kadastraal bekend als gemeente Staphorst, sectie AN nummer 839 (verzonden 20 mei 2020/Z33878)\

Binnen 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Gemeente Staphorst

Vanwege het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend.

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl