Oude Rijksweg 237

Oude Rijksweg 237

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-12-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

het kappen van twee elzen en één eik (02-12-2019/10765)

Binnen 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.