Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Rouveen Zuid – Fase 1’

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Rouveen Zuid – Fase 1’

Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Rouveen Zuid – Fase 1’

Dit item is verlopen op 04-08-2022.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-06-2022
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Er is een nieuw beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de eerste fase van de nieuwe woonwijk Rouveen Zuid. Iedereen kan de stukken bekijken vanaf 22 juni 2022 tot en met 2 augustus 2022. Hieronder staat waarover het plan gaat. Ook leest u hoe u kunt reageren.

Waar gaat het plan over?

In het beeldkwaliteitsplan staan de eisen van welstand, waaraan de nieuwe woningen moeten voldoen. Hierbij wordt de ruimtelijke kwaliteit geborgd, zonder dat alles al tot op het detail wordt vastgelegd. Toekomstige plannen worden door de Dorpsbouwmeester binnen het kader van het beeldkwaliteitsplan beoordeeld en getoetst. Het beeldkwaliteitsplan geeft daarmee zowel naar buurtbewoners als nieuwe bewoners zekerheid over de kwaliteit van de nieuwe woonwijk.

Hoe kunt u het plan bekijken?

Iedereen kan vanaf woensdag 22 juni 2022 het ontwerp beeldkwaliteitsplan bekijken. Dit kan via:

  • De gemeentelijke website: Onderaan deze pagina vindt u het pdf bestand.
  • Het gemeentehuis: bij de publieksbalie Omgevingsplein. Hier kunt u de papieren stukken bekijken. Dit kan alleen als u een afspraak hebt. U kunt een afspraken maken via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

Reageren?

Tot en met 2 augustus 2022 kan iedereen reageren op het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Uw reactie noemen wij een inspraakreactie. U kunt schriftelijk of mondeling reageren.

  • Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan: gemeente Staphorst t.a.v. publieksbalie Omgevingsplein, postbus 2, 7950 AA Staphorst.
  • Wilt u mondeling reageren? Maak dan op tijd een afspraak via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

Wat is de volgende stap?

Het nieuwe beeldkwaliteitsplan is nu nog niet definitief. Na 2 augustus 2022 besluit de gemeenteraad definitief over het plan. Het nieuwe beeldkwaliteitsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld als toe­voeging op de Welstandsnota. Dan besluit de gemeenteraad ook wat ze doet met eventuele inspraakreacties. Daarna komt een nieuwe publicatie in de krant, waarin u het vervolg kunt lezen.

Nieuw bestemmingsplan

Om de eerste fase van de nieuwe woonwijk Rouveen Zuid mogelijk te maken wordt ook het geldende bestemmingsplan aangepast. Hier wordt apart over gecommuniceerd.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken