Gemeenteweg 298 mz

Gemeenteweg 298 mz

Dit item is verlopen op 28-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-06-2020
Soort bekendmaking: overig

Gemeenteweg 298 mz, kadastraal bekend als gemeente Staphorst, Sectie AA nummer 1657 (verzonden 5 juni 2020/Z34520)

Binnen 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Gemeente Staphorst

Vanwege het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend.

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl