Gemeenteweg 10

Gemeenteweg 10

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-12-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

het oprichten van een schuilstal (05-12-2019/10770)

Binnen 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.