Concept Bomenbeleidsplan particuliere bomen ter inzage

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Overig > Concept Bomenbeleidsplan particuliere bomen ter inzage

Concept Bomenbeleidsplan particuliere bomen ter inzage

Dit item is verlopen op 06-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-02-2018
Soort bekendmaking: overig

Het concept Bomenbeleidsplan particuliere bomen ligt vanaf dinsdag 27 februari 2018 ter inzage. Tot en met 5 april 2018 kan een ieder die dat wenst zijn of haar mening geven over het concept door een zienswijze in te dienen bij de gemeente Staphorst.

Het nieuwe beleid particuliere bomen sluit aan bij de wens van veel bewoners en de gemeenteraad. Het nieuwe beleid gaat uit van het principe ‘vergunningvrij, tenzij’. Dat betekent dat inwoners van de gemeente Staphorst in beginsel over hun eigen bomen mogen beschikken, tenzij het gaat om beschermenswaardige bomen. Hierdoor is voor veel bomen straks geen vergunning meer nodig.

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst