Ambachtsstraat 1

Ambachtsstraat 1

Dit item is verlopen op 21-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-06-2020
Soort bekendmaking: overig

Ambachtsstraat 1, kadastraal bekend als gemeente Staphorst, sectie AA nummer 6290 (verzonden 28 mei 2020/Z34375)

Binnen 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Gemeente Staphorst

Vanwege het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend.

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl