Besluiten toekennen nummeraanduiding

Home > Bestuur > Bekendmakingen

Besluiten toekennen nummeraanduiding

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Staphorst, Postbus 2, 7950 AA Staphorst. De indiener van het bezwaarschrift kan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000GB Zwolle, eveneens vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Gemeente Staphorst

Vanwege het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend.

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl