Begroting 2019

Home > Bestuur > Begroting > Begroting 2019

Begroting 2019

Het college van B&W heeft de gemeenteraad van Staphorst de gemeentebegroting 2019 en de meerjarenraming 2020–2022 aangeboden, om deze na behandeling vast te stellen.

  • Opiniërend: dinsdag 30 oktober 2018, 19.30 uur.
  • Besluitvormend: dinsdag 13 november 2018, 19.00 uur.

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst