Crossen met een sloopauto op een afgebakend stuk terrein.