E-mail:

Politieke partij:

Portefeuille:

 • Energie en klimaat
 • Sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg en (arbeids)participatie)
 • Gezondheid
 • Afval
 • Bibliotheek
 • Cultuur
 • Inkoop en aanbesteding
 • Dorps- en wijkraden
 • Openbare werken
 • Groen en landschap

Social media:

Nevenfuncties:

 • Geen nevenfuncties