Over ons

Home > ASDS > Over ons

Over ons

Wie zijn wij?

De adviesraad bestaat uit de volgende leden:

Arie Bijl (voorzitter) Esther Dunnink (secretaris) Henriëtte de Weerd (lid – themagroep participatie) Anjela Ubak (lid – themagroep participatie) Rensje Dunnink (lid – themagroep participatie) Aaltje Dominé (lid – themagroep Wmo) Aaltje Hoeve (lid – themagroep Wmo) Gerda de Groot (lid – themagroep jeugd)

Vacature:

Waarom een Adviesraad?

De gemeente Staphorst wil graag haar inwoners betrekken in hun beleid en de uitvoering daarvan. Daarom is op 20 maart 2018 de Adviesraad Sociaal Domein Staphorst geïnstalleerd. Deze nieuwe adviesraad is de opvolger van de oude Wmo-raad. De adviesraad bestaat uit enthousiaste mensen die vanuit hun betrokkenheid, persoonlijke ervaring, interesse en netwerk willen meedenken en adviseren over de aandachtsgebieden in het sociaal domein. De leden nemen als persoon deel aan de adviesraad en opereren onafhankelijk van organisaties, instellingen of bedrijven.

De raad bestaat uit drie themagroepen:

  • Participatiewet
  • Wmo
  • Jeugd

Daarbij werken we als adviesraad integraal omdat de onderscheiden terreinen met hun thema’s in de praktijk vaak - de ene keer meer dan de andere keer - met elkaar samenhangen en op elkaar inwerken. U leest op de pagina Thema's over wat deze themagroepen doen.

Hoe werkt de adviesraad

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. De adviesraad vergadert één keer per 4 à 6 weken. Dan bespreken de leden alle lopende en nieuwe zaken en verdelen ze de taken. De leden van de adviesraad hebben gesprekken met inwoners, belangengroepen, maatschappelijke organisaties en met medewerkers van de gemeente. Zo komen er goede en verbeterpunten voor het beleid naar voren.

Verordening

In de Verordening Adviesraad sociaal Domein leest u onder andere meer over het doel, de taken, de samenstelling en de werkwijze van de Adviesraad Sociaal Domein Staphorst.

Contact

Neem gerust contact met ons op. Hebt u behoefte om het gesprek met ons aan te gaan, dan horen wij graag van u.
U kunt ons dagelijks bellen, mailen of aanspreken.
Of vul het contactformulier in.

T. 06 - 30 75 54 84 (voorzitter)
T. 06 - 28 94 82 23 (secretaris)
E. adviesraadsociaaldomein
@staphorst.nl

Volg ons op:
Facebook Adviesraad Sociaal Domein Staphorst