De dorpsraad IJhorst heeft de wens uitgesproken voor de aanleg van een fietspad langs de Heerenweg. De gemeenteraad van Staphorst heeft hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Het fietspad kan nu gerealiseerd worden. De werkzaamheden vinden plaats tussen november 2023 en april 2024.

Korte terugblik

 • Op 29 november 2017 is, tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad IJhorst, een voorlopig ontwerp gepresenteerd. In deze presentatie werd een toelichting gegeven over de uitgangspunten en het ontwerpproces. Een veelgehoorde kanttekening was het abrupte einde van het vrij liggend fietspad nabij de gemeentegrens met Hardenberg.
 • Besloten is om nogmaals met buurgemeenten in overleg te gaan over het realiseren van een goede aansluiting van het fietspad nabij de gemeentegrens. Dit heeft helaas (nog) niet tot het gewenste resultaat geleid.
 • Het voorlopig ontwerp is aangepast en op 22 mei 2019 tijdens een inloopavond gepresenteerd. Tijdens deze avond had een ieder de gelegenheid om een reactie op de plannen te geven.
 • Besloten is het fietspad in twee fases uit te voeren:
  - fase 1, Koedrift tot nabij Respersweg (wordt uitgewerkt en aanbesteed)
  - fase 2, Respersweg tot gemeentegrens Hardenberg (in samenwerking met Hardenberg, wanneer men besluit tot aanleg van een fietspad).
 • Tussen 2019 en 2021 heeft de gemeente grondaankoopgesprekken gevoerd met de grondeigenaren in fase 1 (Koedrift tot Respersweg). Het is belangrijk om dit zorgvuldig te doen, maar hierdoor nam het meer tijd in beslag dan vooraf was ingeschat.
 • Gebleken is dat de rijbaan van de Heerenweg ook aan onderhoud toe is. De gemeente heeft daarom het asfaltonderhoud aan de Heerenweg ook toegevoegd aan het project. Het asfaltonderhoud betreft het tracé tussen de Koedrift en de gemeentegrens met Hardenberg.

Uitvoering

 • In de zomer van 2023 is het werk aanbesteed. Het werk wordt uitgevoerd door de aannemer NTP uit Hattem.
 • Rond 15 november 2023 wordt gestart met het geschikt maken van het tracé voor de aanleg van een fietspad langs de Heerenweg, tussen Koedrift en Respersweg.
 • Wanneer het grondwerk gereed is, wordt de verharding van het fietspad aangebracht. Gelijktijdig wordt dan de rijbaan van de Heerenweg tussen de Koedrift en de gemeentegrens gerepareerd en krijgt een nieuwe laag asfalt.
 • Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer omgeleid en heeft het bestemmingsverkeer zoveel mogelijk doorgang.
 • De verwachting is dat de werkzaamheden medio april 2024 zijn afgerond.

In onze bewonersbrief leest u meer over de werkzaamheden en planning.

Documenten:

Tekeningen:

Omleidingsroutes: