Wmo-raad gemeente Staphorst

Home > Inwoners > Wmo-raad gemeente Staphorst

Wmo-raad gemeente Staphorst

De Wmo-raad adviseert het college van burgemeester en wethouders over alles wat met de Wet maatschappelijke ondersteuning te maken heeft.

Inwoners uit Staphorst, IJhorst en Rouveen zijn afgevaardigd vanuit kerken, belangengroepen en andere organisaties. Deze 'denktank' vertegenwoordigt alle inwoners van de gemeente.

De Wmo-raad vergadert 10 x per jaar. De vergaderingen zijn openbaar.
Heeft u veen vraag of opmerking? Het e-mailadres is wmo-raad@staphorst.nl.

Klik op één van de onderwerpen hieronder voor meer informatie.