Proclaimer

www.staphorst.nl is de officiële website van de gemeente Staphorst. Op deze website staat informatie van en over de organisatie en het bestuur van de gemeente Staphorst.

De gemeente Staphorst is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina.

Zie ook de pagina Toegankelijkheid voor meer informatie over deze website.

Servicenormen

De gemeente Staphorst levert een groot aantal producten en diensten. Om u een goede service te bieden zijn voor een aantal producten en diensten servicenormen opgesteld. Dit houdt in dat wordt aangegeven wat de levertijd is voor een product en wat u ten aanzien van bepaalde diensten van ons mag verwachten.

Privacy

De privacyverklaring geeft aan hoe de gemeente Staphorst omgaat met persoonsgegevens die zij via deze website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze Wet helpt de privacy van de burgers te beschermen. Lees de privacyverklaring.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat tijdelijk op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpagina-server. Met behulp van een cookie kan de website u herkennen wanneer u opnieuw de website bezoekt. De verzamelde informatie over uw bezoeken aan onze website wordt slechts gebruikt voor het ondersteunen van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen! Een cookie kan ook geen virussen verspreiden. U kunt cookies weigeren door uw browser instellingen te wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten op deze website kan vertragen of onmogelijk kan maken. Via de helpfunctie van uw browser kunt u meer informatie over cookies verkrijgen.

Auteursrecht

Persoonlijk gebruik (niet-commercieel gebruik) van de inhoud van deze site is toegestaan. Neemt u een bericht over, vermeld hierbij dan 'Bron: gemeente Staphorst'.

De gemeente Staphorst behoudt zich het auteursrecht voor van beeldmerken, logo’s en bepaalde illustraties en foto’s. Wilt u hiervan toch gebruik van maken, stuur dan een mail naar website@staphorst.nl.

Het wapen duidt slechts de gemeente Staphorst aan. Voor gebruik van het gemeentewapen door derden moet het college van Burgemeester en Wethouders toestemming geven, aangezien voorkomen moet worden dat bedrijven, verenigingen of andere instellingen de suggestie wekken gelieerd te zijn aan de gemeente Staphorst. Gebruik van beeldmerken die sterk lijken op het gemeentewapen is dan ook niet toegestaan.

Archivering

De gemeentelijke website wordt sinds 2014 dagelijks gearchiveerd; het archief is voor iedereen te raadplagen.