Renovatie 4 rioolgemalen

Dit item is verlopen op 18-07-2008.
Renovatie 4 rioolgemalen
Rioolgemalen worden gebruikt voor het transport van afvalwater naar de rioolwaterzuivering. Enkele van deze gemalen zijn omstreeks 1980 gebouwd en zijn nu toe aan een grondige opknapbeurt.

De renovatie bestaat uit:

- het vergroten van de capaciteit;

- het vervangen van de pompen en leidingwerk;

- het vervangen van de elektrische installatie;

- een opknapbeurt voor de betonconstructie.

 

De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats eind juni, begin juli 2008. De uitvoering zal plaatsvinden van augustus t/m oktober 2008. Voor de renovatie zal een noodbemalingsinstallatie worden aangebracht en vervangende pompen worden ingezet. De wegen worden niet volledig afgesloten maar tijdens de werkzaamheden kan incidenteel enige verkeershinder ontstaan. Verwacht wordt dat de overlast tot een minimum beperkt zal blijven.

 

De gemalen bevinden zich te Rouveen aan de Oude Rijksweg nabij huisnummer 247, in Staphorst aan de Rijksparallelweg nabij de kruising met de Oude Rijksweg, in Punthorst aan de Ir. J. Nijsingstraat nabij huisnummer 22 en aan de B.H. Spijkerweg nabij de Beentjesgraven.